Tryck

Uppgifter enligt 5 § i e-handelslagen och information enligt 25 § i medielagen – tjänsteleverantör och medieägare:

GREENWAY®

är ett varumärke som tillhör

Pematex International GmbH

Gewerbepark 30
A-4201 Gramastetten

Telefon: +43 / 7239 / 70 370
Fax: +43 / 7239 / 70 370 – 77
www.pematex.com
office@pematex.com

Verkställande direktör: Markus Hehenberger
Föremålet för bolagets verksamhet: Handel med varor av alla slag, särskilt golvbeläggningar, hemtextilier och rengöringsmedel.
Företagsregisternummer: 167929f
Huvudkontor: Gramastetten
Handelsregisterdomstolen: Linz Regional Court
VAT-ID: ATU 48371809
Skattenummer: 181/99 95
Skattekontoret i Urfahr Ref. 6
ARA-nummer: 10532
DVR-nummer: 1032925

Medlem i WKOÖ:s handelsavdelning
Tillämplig lagstiftning: GewO https://www.ris.bka.gv.at
Tillsynsmyndighet/handelsmyndighet: Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung.

EUR bankuppgifter: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT34 3413 5000 0704 2054| BIC: RZOOAT2L135
Bankuppgifter i USD: Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf | BLZ: 34135 | IBAN: AT78 3413 5001 0704 2054| BIC: RZOOAT2L135

Ytterligare anmärkningar

Bildkrediter:
Adobe Stock

Webbdesign:
Karma Marketing

Externa länkar:
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta indikationer på lagöverträdelser. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Egendomsrättigheter:
Alla produktnamn, produktbeteckningar, varumärken och logotyper som nämns på denna webbplats är registrerade varumärken och/eller annan egendom som tillhör Pematex International GmbH.

Alla texter och all grafik på denna webbplats: © Pematex International GmbH eller rättighetsinnehavare.

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av österrikisk upphovsrättslagstiftning. För reproduktion, redigering, distribution och all slags användning utanför gränserna för upphovsrättslagen krävs skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.